Forside


Denne web siden er under bearbeidelse.

Bilde av 112804Låsvakten Døgnservice AS  - en mesterbedrift
De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene. Men husk å være føre var!

Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift.

Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.

Til Mesterbrevnemda KLIKK HER